GROEN BOUWT GROEN

Wonen in een groenrijke omgeving is aangenaam, maar wat als de levensloopbestendigheid te wensen overlaat anno 2024? Op deze plek zijn manieren van herbestemming onderzocht en de kernwaarde in het ontwikkelen is het behoud van de rijke ecologische waarde die verweven is met de woonplek. In de winter lopen de reeën over het terras, in de vroege zomerochtenden de konijnen over het grasveld en voor de bodemkwaliteit worden zo nu en dan schapen uitgenodigd om een tijdlang te grazen. De plek staat vol met Amerikaanse en Hollandse eiken en wordt door een sparrenrij gescheiden van een publiek toegankelijk bospad. Door deze kwaliteit te behouden en zorg de dragen voor de directe nabije omgeving, is de uitdaging gesteld om zo verantwoord mogelijk een woning te bouwen. Hierbij worden alle energiebepalende factoren meegenomen in het ontwerp, van transportbewegingen van materiaal tot arbeidsuren en levensduur van gebruikte materialen. Ook de bestemming is een bepalende factor voor de gezette kaders voor toekomstige bescherming van ecologische waarden. Deze woning zou voor 90% weer moeten kunnen vergaan op de plek zelf: Dienend naar de omgeving en dienend naar haar bestemming.

231025 Photoshop gesture state_zondertekst