IN BETWEEN GREEN

Dit thesisproject (MSc.) is een ruimtelijke interventie op het huidige onevenredige gemeentelijkbeleid tussen Oost- en West-Jeruzalem, Israël. Het project omvat een plastic recyclingfabriek met een nieuwe infrastructuur die er dwars doorheen loopt.  Deze voetgangersbrug verbindt de openbaar vervoerroute van oost en west rechtstreeks en zorgt tegelijkertijd voor transparantie in de verzorgingstaken van de gemeentelijke afval- en waterzuiveringsdiensten.

De Green Line is een theoretische lijn, getrokken als eigendomslijn van de nieuwe staat Israël in 1949. Tegenwoordig zijn er meerdere verschillen in gemeentelijke regelgeving ten oosten en westen van deze lijn in Jeruzalem. Dit is een van de oorzaken van de zichtbare verschillen tussen Joodse (west) en Arabische wijken (oost). Deze laatste worden niet beheerd of onderhouden door gemeentelijke schoonmaakdiensten, maar door particuliere bedrijven. Dit zorgt voor zichtbaar verschil in kwaliteit van de openbare ruimte. Door afvalinzameling te gebruiken voor een ommekeer naar verzorgingsstaat, wordt het probleem getransformeerd tot een gelijkwaardig doel van oost en west. Het gebied tussen de Green Lines als tussengebied wordt een gradiënt door als kunststof recycler een gedeelde openbare ruimte te maken in de vorm van een brugverbinding tussen openbare vervoerpunten.
De staat Israël, de gemeente Jeruzalem wordt drager van de zorg in gelijkwaardigheid in kwaliteit van openbare ruimte in oost en en west Jeruzalem. De structuur van de fabriek is vertaald als drager van het publieke domein. De fabriek is gelaagd toegankelijk voor publiek waar afval gedeponeerd kan worden en het proces zichtbaar is, maar volledig geïsoleerd en afgesloten t.b.v. isolatie van geluid en geur. Het hele proces van zuivering van plastic door publiek en water door stad resulteren in een recyclaatproductie voor de export en publiek water voor de fabriek om gebruik van te maken als publieke plek, in plaats van als scheidend gat tussen Joodse en Arabische wijken wat het voorheen was.

De straat door de fabriek, geconstrueerd als brug, is volledig gemaakt van kunststof. Zo hoeft de brug niet onnodig zwaar te worden door de verplichte regelgeving van 60% gebruik van Jerusalem Stone, maar wordt hier de eigen Jerusalem Stone gemaakt van bronnen die niet uitputten: gerecycled huishoudelijk plastic afval in de vorm van zuiver gescheiden HDPE, dat tevens weer zuiver gerecycled en verwerkt kan worden tot een nieuw product.

231025 Photoshop gesture state_zondertekst