DADELWERKPLAATS CAIRO, EGYPTE

Voor de vrouwen in Al Haraney, Cairo is een gebouw ontworpen waar de productie en verwerking van dadels voor de handel plaatsvindt door vrouwen. De vrouwen in deze regio zijn al bedrijvig, maar kennen door de religieus culturele gebruiken een kwetsbaardere positie als vrouw om onderdeel te zijn van de handel die verder gaat dan Cairo alleen. Door deze half ommuurde omgeving op enkele plaatsen open te stellen voor externe afnemers, die overigens vaak man zijn, wordt de werkplaats als ruimtelijk verloop zowel onderdeel van de grotere economie als van de gemeenschap in Al Haraneyah. Met inachtneming van de zorg voor kinderen wordt hier op sociaal en fysiek veilige wijze omgegaan in de architectuur met de ambities van de vrouwen van de dadelplantages in de regio van Cairo.

170905_P5_Cairo_RiverNile