GAT > HART

De 80-jarige woonwijk Zwolle Zuid kenmerkt zich door de besloten erven. Het is een typische ‘bloemkoolwijk’ en ontleent die naam aan de konkelende hoofdaders met haarvaten waaruit de erven de eindpunten vormen. De kwaliteit van deze erven zit hem in de wisselwerking van achtertuinen en voortuinen die zich om gecentreerde pleinen of speelplaatsen vouwen. Hierdoor ontstaat een prettige, maar ongedwongen sociale controle op elke hoek. Het voelt als een domein, maar tegelijkertijd toegankelijk om onderdeel van te mogen zijn als buitenstaander. Het is meteen duidelijk hoe bewoner en bezoeker zich hier mag bewegen.

Zo was het Splijtlofffplein een grote zandbak omgeven door parkeerplaatsen, waar de buurkinderen speelden. De speelplaats an sich doet goed mee met de wijkfilosofie, maar door de intrede van hardrijdende pakketbussen over de parkeerplaats en een overschot aan katten die de zandbak als een grote kattenbak beschouwden, was de zandbak niet veilig meer als speelplaats. Het initiatief kwam om het Splijtloffplein te vergroenen en veiliger te maken. Er werd een vereniging opgericht als klankbord naar de Gemeente Zwolle, de zandbak verdween, de vorm van de speeltuin veranderde naar behoefte van wijkbewoners t.b.v. ruimte en veiligheid voor de speelplaats en bloemen, hagen en bomen werden geplant en realiseerden een aangename plek. Doordat er een adoptieovereenkomst is getekend houden de buurtbewoners de regie over het onderhoud en stimuleert dit tegelijkertijd de sociale controle en gemeenschapszin van de buurt.

Het kleinschalig ontwikkelen van wijk- en buurtinitiatieven door wordt met de ingang van 1 januari 2024 aangemoedigd door de intrede van de Omgevingswet. Dit project is een voorbeeld van zo’n wijkinitiatief dat:
-          Sociale interactie tussen buurtbewoners stimuleert;
-          Eigenaarschap introduceert in de eigen buurt;
-          Klimaatadaptieve ingrepen mogelijk maakt;
-          Ruimte geeft voor vergroenende initiatieven in de wijk.

Schermafbeelding 2024-01-18 110840