SOCIAAL ONTWERP // SOCIAAL GEBOUW(D)

Dit project zocht uit wat de mogelijkheid was van bestaande materialen van een sporthal t.b.v. een functieverandering tot kerk. Waar goedkope materialen commercieel een voor de hand liggende optie zijn om te renoveren en aan te passen naar de functie van een kerkgebouw, zijn hier de bestaande materialen onderzocht tot hergebruik. In deze ruimtelijke studie is met behulp van uiteenlopende disciplines zoals sloopbedrijven, telers en verwerkers van biobased materiaal onderzoek gedaan naar een duuzame gevelrenovatie. Een aanpassing die dienst doet als functioneel kerkgebouw dat de visie van zowel transparantie als geborgenheid weerspiegelt, maar vooral verbinding in functies en met de omgeving herijkt. Bovenal staat de verbinding in het proces centraal, waardoor het een praticipatiegedreven project wordt dat zowel beleidsmatig als maatschappelijk een uitgangspunt is.

De trapeziumprofielen van de huidige gevel worden hergebruikt en opnieuw voorzien van een coating ter plaatse. Hierbij is in detaillering rekening gehouden met een biobased isolatie van houtvezel aan de buitenzijde, waardoor er geen gebruiksoppervlak verloren gaat en bestaande looproutes en doorgangen bouwbesluit technisch gehandhaafd worden en tevens dienst kunnen doen als verblijfsfunctie. Het isolatiemateriaal is volledig afbreekbaar en het enige wat hierin wordt toegevoegd zijn daglichtopening in de ontmoetingsruimtes van HR+++ glas om de connectie met de omgeving te bevorderen en het operatief energieverbruik te minimaliseren waar mogelijk.

De beperkte mogelijkheden van standaard bouwmethodiek zijn niet naïef, maar wel eigenwijs genegeerd in dit ontwerp. Dit ontwerp geeft ruimte voor initiatief, omdat het behalen van de visie belangrijker wordt dan het vooraf gestelde eindbeeld. De visie en het doel vormen de agenda, het ontwerpen van de mogelijkheden van de agenda vormt het proces en daarmee het uiteindelijke beeld.

VEZ Achtergevel